top of page

מקום

לשינוי

המרחב החברתי הוא מיזם ללא כוונת רווח שהופך מבנים נטושים למוקדים של עשייה חברתית

בעקבות הפעילות, הקהילה המקומית נהנית ממטרד סביבתי שהפך למוקד שוקק חיים, הארגונים החברתיים חוסכים בהוצאות השכירות ומפנים יותר משאבים לפעילות הליבה שלהם, וציבור המבקרים נחשף לסוגיות חברתיות באופן ישיר ובלתי אמצעי. בחזוננו, המודל של שימוש זמני במבנים נטושים לטובת פעילות חברתית יהפוך לסטנדרט של תעשיית הנדל"ן בישראל. 

בישראל מעל 7,000 מבנים ריקים, הממתינים שנים ארוכות לקבלת היתרי בנייה והופכים למפגע סביבתי. מנגד, אלפי ארגונים חברתיים זקוקים למקומות בהם יוכלו לפעול, בעלות מינימלית. המרחב החברתי פועל להפוך את הפוטנציאל הזה למציאות חדשה: אנחנו מקבלים מחברות הנדל"ן מבנים ריקים, משפצים אותם, ומשכנים בהם מיזמים חברתיים, אומנים וסוכני שינוי אחרים.

הפעילויות שלנו

המרחבים

השארו מעודכנים

bottom of page