top of page

יש      מקום לשינוי

במציאות הנוכחית מבנים רבים עומדים ללא שימוש מחד, ופרויקטים חברתיים מחפשים מקומות לפעול ולצמוח בהם מאידך - המרחב החברתי פועל להפוך את הפוטנציאל הזה למציאות חדשה. 
לשם כך, יצרנו מודל ייחודי - אנו מקבלים בתרומה מבני נדל״ן לשימוש זמני של 3 עד 7 שנים, והופכים אותם לבית ליוזמות חברתיות, ומרחב המארח הציבור הרחב וחושף אותו לנושאים חברתיים שונים. 

בית

ליוזמות

חברתיות

בית

לעשייה

חברתית

בית

לקהילה

המקומית

אנחנו הופכים מבנים נטושים לפרוייקטים חברתיים, במטרה לקדם את העשייה החברתית בישראל.

הפעילות שלנו

אכסניה חברתית

דיירי קבע

השכרת חללים

מרחבים

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

כיכר אתרים

מגדר ואחריות חברתית

באחד משטחי הנדל"ן היקרים בארץ, במרכז תל אביב, התחולל מהפך חברתי אמיתי. מועדון החשפנות הידוע לשמצה, "הפוסיקט", הפך למרכז חינוכי בשם "המרחב החברתי", שמארח אלפי אנשים בכל חודש ומקדם את המאבק לשוויון מגדרי ולאחריות חברתית.

בגלגולו הקודם כמועדון החשפנות "פוסיקט", היה המקום לסמל המאבק בזנות, בניצול ובהחפצת נשים.
עם רכישת המבנה על ידי חברת JTLV בקיץ 2019, החליטו בעליה שלא לאפשר את המשך קיומו של המועדון. במקום זאת הם החליטו לתרום את המבנה לעמותה שלנו, עד לפיתוחו העתידי של המתחם כולו.

עדכונים

1 August 2022 at 09:00:00

מרחב חדש נפתח ברחוב הנגב 8 בתל אביב

14 June 2022 at 09:00:00

מרחב חדש נפתח בכיכר ציון בירושלים

6 April 2022 at 09:00:00

הנחת אבן הפינה למרחב במלון הנשיא

מבקרים מספרים

״אני חייבת להגיד שהחניכים וגם אנחנו הצוות מאוד נסערים (במובן החיובי) מהחוויה במקום, הסיור מדויק להפליא ונוגע בדיוק בנקודות החשובות ומצליח להעביר את המסר בצורה יוצאת דופן, לא חשבתי שזה יהיה ככה עוצמתי וייגע בי בצורה כזו וגם בחניכים! תודה תודה תודה… העבודה הכל כך חשובה שאתן עושות. שמעתי את החניכים בטלפונים למשפחות ולחברים שלהם מספרים אח״כ על החוויה…״

אורית

מנהלת מכינת ארז ירושלים

״זה אתר ייחודי בארץ, ואולי בעולם כולו, שניתן לחוות בו הן את הפצע החברתי והן ואת התיקון – בעת ובעונה אחת ובאותו המקום״

עמוס חרמון

מנכ״ל החוויה הישראלית

״אני ממליצה לכם במקום הרצאה של דיאטנית או איזו שיחת העצמה – להגיע לבקר בסיור האודיו במרחב החברתי. זו חוויה אחרת עם הרבה משמעות״

ענבל אורפז

כתבת הייטק ״דה מרקר״

״בזכותכם נגענו בנושאים אחרים, נסתרים מן העין, והבנו את האחריות שלנו לצאת ולשנות״

חמדת

מחלקת החדשנות של פולקסווגן

תורמים

פעילות המרחב החברתי מתאפשרת בזכות שותפויות עמוקות ורחבות היקף, שמתקיימות בכמה ערוצים מקבילים, כגון תרומות לפעילויות ייעודיות והלוואות אימפקט לטובת שיפוץ והקמת המבנים.

במרוצת השנים, יצרנו שותפויות עוגן עם מספר ארגונים משמעותיים בשדה החברתי, המאפשרים את המשך הפיתוח הן של המבנים והן של הפעילויות המתקיימות בתוכם

footer.jpeg
bottom of page