top of page
Old City Jerusalem
Group 185 (5).png

בבניין פועלות קבוצות רבות ומגוונות ובהם - גלריית אומנות, פרויקטים מוזיקלים, מיזמים חברתיים ועמותות העוסקות בחיזוק חיילים בודדים, יוצאים בשאלה, נשים נפגעות אלימות, דרי רחוב ועוד.

המרחב החברתי "הרברט סמואל" שוכן במבנה האייקוני ששימש במשך שנים רבות את הנהלת בנק ירושלים, בלב הפועם של מרכז העיר. בעתיד, מתוכנן הבניין להפוך לבית מלון יוקרתי.

עד לקבלת היתרי הבנייה - החליט בעל הבניין, מר ג'וזף ברמן, להקדיש אותו לטובת מיזמים חברתיים וקבוצות המחזקות את המרקם הקהילתי והתרבותי של העיר.

bottom of page