top of page
20220209_082336.jpeg
Group 185 (6).png

כל זאת מתוך רצון לבנות "עיר בתוך עיר" - מיקרוקוסמוס של קהילה מגוונת ויוצרת. 

בעוד כחמש שנים הבניינים יהרסו לטובת פרויקט מגורים, והנוכחות של אנשים בסביבת הבניינים מונעת מהם לשקוע לתוך עזובה והזנחה. 

המרחב החברתי "בית מרס" ברחוב הרצל מנוהל על ידי המרחב החברתי, בשם בעליו, חברת ישראל קנדה ויוסי אברהמי. המרחב בנוי מקומפלקס ענק של 3 בניינים, ששימשו בעבר את המטה של בנק דיסקונט. הבניינים מתאכלסים בימים אלו בתמהיל מרהיב של אומנים, תיאטראות, נותני שירותים בתחום התקשורת ועוד.

bottom of page