top of page
Frame 306 (5).png

כיום, במיזם משותף עם אוניברסיטת אריאל, המרחב החברתי מפעיל במקום סדנאות נגרות, חקלאות והכשרות מקצועיות לנוער בסיכון.

חוות אנטיגון הוקמה ב,1910 במטרה לספק מקומות עבודה לחלוצים היהודים - שלא יכלו בתחילה להתחרות בעובדים הערבים המקומיים והמיומנים. במרוצת השנים גדלה העיר פתח תקווה מסביב לחווה, ורק מגדל המים המפורסם והדקלים הגדולים שלה שרדו. 

חללים להשכרה

סטודנטים וסטודנטיות באוניברסיטת אריאל? בואו להתנדב אצלנו ועל הדרך להרוויח פטור מ2 נק״ז בלימודים

שותפים

bottom of page