top of page
Frame 306 (4).png

המבנה שימש בעבר כמרכז רפואי של קופת חולים מאוחדת, עד שנמכר לקרן ההשקעות בנדל"ן - "קרן מרתון"

בימים אלו עובר הבניין שיפוץ נרחב, ובעתיד יפעל בו קפוס עירוני של מכללת "שנקר", ובית לחיילים בודדים.  

רחוב ביאליק ברמת גן, ביחד עם כיכר אורדע הצמוד היה בעבר רחוב העסקים הראשי של רמת גן. במהלך השנים זוהרו הועם כתוצאה מהתחרות של מרכזי הקניות והקניונים החדשים, ובשנים האחרונות נעשים מאמצים גדולים להחיותו מחדש, ולהשיב אליו אוכלוסיה צעירה ותוססת.

דיירים

שנקר

הנדסה. עיצוב. אומנות

שנקר.png

שותפים

bottom of page