top of page
Abstract Architecture
Group 185 (7).png

המבנה ממוקם ברחוב דבורה הנביאה.

המרחב החברתי ברמת החייל מוקדש לעשייה של עמותו הפועלות למען חיילי צה"ל, ולמתן סיוע הומניטרי מחוץ לגבולות ישראל. 

עמותות במרחב

הסיירת הצפונית

עמותת אגוז – הסיירת הצפונית הוקמה לאחר מלחמת יום הכיפור, מורכבת מבוגרי היחידה והמשפחות השכולות. מטרות העמותה הן טיפוח היחידה, לוחמיה ובוגריה, והנצחת חללי היחידה. חברי העמותה פועלים בהתנדבות על פי כישוריהם ובזמנם הפרטי. 

https://egoz.org.il/

 

עמותת גב ללוחם

גב ללוחם הינה עמותה ללא מטרות רווח, המיועדת ללוחמים ולוחמות אשר סיימו שירות צבאי מלא, בטווח של חמש שנים מהשחרור ומעוניינים ברכישת כלים משמעותיים לקראת החיים האזרחיים. אנו מתמקדים בהכנת הלוחמים והלוחמות לחיים העצמאיים בנקודת פתיחה ראויה, תוך הכוונה לעשייה חברתית, כחלק מתהליך יצירת שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית.

https://www.gavla.org.il/

 

עזרה ישראלית מוטסת

עזרה ישראלית מוטסת הוא ארגון סיוע אזרחי ישראלי, המציע סיוע הומניטרי לקהילות בעולם שנפגעו כתוצאה מאסונות טבע ומלחמות. הארגון פועל בין היתר במדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים בישראל.

https://ifaid.com/

 

זה בנפשי

חזון עמותת זה בנפשי הוא לשפר ולשדרג את איכות החיים של ילדים ובני נוער המתמודדים עם בעיות נפשיות בתקופת אשפוזם, ולספק להם ולמשפחותיהם חוויות ורגעים מתוקים שיהוו נקודות אור ויפתחו פתח לתקווה וחיבור לחיים בריאים. העמותה תפעל להסרת סטיגמות ולהגברת המודעות החברתית לילדים ולבני נוער המתמודדים עם בעיות נפש, על מנת לאפשר לילדים, לבני הנוער ולמשפחותיהם לשתף, להיחשף, להתמודד ולמגר את היחס המסויג והמפלה של החברה אליהם.

https://www.zebenafshi.com/

bottom of page