top of page
Abstract Architecture
Group 185 (7).png

המבנה ממוקם ברחוב דבורה הנביאה.

המרחב החברתי ברמת החייל מוקדש לעשייה של עמותו הפועלות למען חיילי צה"ל, ולמתן סיוע הומניטרי מחוץ לגבולות ישראל. 

bottom of page