top of page
Frame 306 (3).png

המרחב החברתי הפך את המבנה לבית למגזר היוצר בירושלים. אמנים ויוצרים צעירים מתחומים שונים פועלים במתחם ותורמים להפיכתה של ירושלים למגוונת וחיה.

המבנה ההיסטורי של שערי צדק ברחוב יפו בירושלים, נבנה בשנת 1902 כבית חולים לתושבים החדשים מחוץ לחומות העיר. הוא הצליח להמשיך בפעילותו גם במהלך שתי מלחמות העולם, ובנוסף במהלך המצור על העיר במלחמת העצמאות. בשנות השמונים בית החולים עבר למשכנו החדש, והמבנה נרכש לצורך הקמת מלון יוקרה. 

חללים להשכרה

bottom of page