top of page

אודות

המרחב החברתי הוא מיזם ללא כוונת רווח העוסק בהפיכתם של מבנים נטושים לפרוייקטים חברתיים, על מנת לקדם את העשייה החברתית בישראל. במציאות הנוכחית מבנים רבים עומדים ללא שימוש מחד, ופרויקטים חברתיים מחפשים מקומות לפעול ולצמוח בהם מאידך -  

המרחב החברתי פועל להפוך את הפוטנציאל הזה למציאות חדשה. לשם כך, יצרנו מודל ייחודי - אנו מקבלים בתרומה מבני נדל״ן לשימוש זמני של 3 עד 7 שנים, והופכים אותם לבית ליוזמות חברתיות, ומרחב המארח הציבור הרחב וחושף אותו לנושאים חברתיים שונים.

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

קרן לביא

מנכ״לית המרחב החברתי

הוועד המנהל

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

אליעזר פרידלר

חבר ועד

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

יקיר שגב

יו״ר העמותה

תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן תוכן

מירב שליטין

חברת ועד

ערכים וחזון

מקצועיות
שייכות למקצוע מסוים, מומחיות במקצוע. הלימודים העיקריים בבית ספר למסחר טבועים בחותם המקצועיות.
גמישות
נְגִישׁוּת היא מידת התאמתה של מערכת לשימושם של אנשים בעלי יכולות גופניות, נפשיות ושכליות מגוונות.
קהילתיות
קהילה היא קבוצה של בני אדם שיצרו ביניהם קשרים ויחסים חברתיים, הפועלים בגבולות מסוימים.

הסיור מצליח להעביר את המסר בצורה יוצאת דופן, באופן מדויק להפליא ונוגע בדיוק בנקודות החשובות. לא חשבתי שזה יהיה עוצמתי כל כך! תודה על העבודה החשובה שאתן עושות!

ליהי רום, אחראית מרחב

הסיור מצליח להעביר את המסר בצורה יוצאת דופן, באופן מדויק להפליא ונוגע בדיוק בנקודות החשובות. לא חשבתי שזה יהיה עוצמתי כל כך! תודה על העבודה החשובה שאתן עושות!

ליהי רום, אחראית מרחב

הסיור מצליח להעביר את המסר בצורה יוצאת דופן, באופן מדויק להפליא ונוגע בדיוק בנקודות החשובות. לא חשבתי שזה יהיה עוצמתי כל כך! תודה על העבודה החשובה שאתן עושות!

ליהי רום, אחראית מרחב

שותפים מספרים

bottom of page