top of page

ימי עיון וסיורים

המרחב החברתי מציע פעילויות ייחודיות המגבשות קבוצות, חושפות ומניעות את המשתתפים לעשייה חברתית במגוון תחומים.  אנו מייצרים לכם ולצוותים שלכם ימי עיון וגיבוש חווייתיים, המייצרים תחושת משמעות חברתית ואישית, המכוונים להניע לשיח ועשייה חברתית בשילוב שבירת 

שיגרה ביום או יומיים מחוץ למשרד. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק משמעותי ביצירת שינוי תודעתי חברתי ונשמח לפעול בשיתוף במטרה להרכיב יום מעשיר ומשמעותי אשר יהיה המתאים ביותר עבורכם ועבור ארגונכם.

ימי עיון וסיורים

תיאור
bottom of page