תרומה למרחב החברתי

הפעילות שלנו מתאפשרת בזכות התרומות שלכם!

עד כה, התרומות שלכם איפשרו לנו לממן קורס הכשרות מקצועיות לנשים בסיכון, תכניות הכשרה למדריכים, סיורים מסובסדים לאוכלוסיות נחלשות, לקבוצות חינוך ולתנועות נוער ועוד.

ניתן לתרום דרך האתר, או ישירות לחשבון בנק מספר 27040095, בנק לאומי סניף 832

סכום התרומה