top of page
Office Scene
 יזמים.ות דוברי השפה הרוסית
קהילת היזמות החברתית

המרחב החברתי בשיתוף GPG מקימים בימים אלו קהילת יזמות חברתית עבור דוברי השפה הרוסית, שמטרתה להקנות כלים מעשיים ליזמות.ים חברתיים. 

bottom of page