בית אליאנס

עסקים זעירים

מבנה בית הספר אליאנס לשעבר עמד נטוש במשך שנים רבות, אך לא תמיד המצב היה כזה. הוא שימש
בעברו כמשכן למאה משפחות פליטים מימין משה במלחמת העצמאות, כאכסניה זמנית לבתי ספר שונים
כמו גימנסיה כרמיה (כיום בית הספר רנה קסין), בית הספר הניסויי ועוד. לאחר שנרכש על ידי חברת
JTLV ,הוא נתרם על ידם לעמותת רוח חדשה.

המבנה מנוהל כיום על ידי המרחב החברתי ומשמש כחממה להיווצרותה של קהילה יוזמת, יצירתית
ומקצועית בירושלים. הבית משכן חמישה עשר קולקטיבים של אמנים שפועלים מתוך חללי עבודה
משותפים, וכן פינות עבודה זמניות ליוצרים וכותבים, גלריות, תוכנית רזידנסי, הופעות חיות, מסיבות
ואירועים נוספים.