יפו העתיקה

שיח בין מגזרי

המרחב החברתי יפו העתיקה שוכן בלב הסמטאות היפואיות, בשכונת האומנים. הוא נתרם על-ידי
החברה לפיתוח יפו במטרה להוסיף היבט של פעילות חברתית לפעילות האומנותית הקיימת בשכונה.
המרחב הינו פרויקט חברתי, תיירותי ותרבותי, שמטרתו העלאת מודעות לנושא הלכידות החברתית
בישראל. המרחב מחזק יוזמות חברתיות קיימות, תוך קידום שיח בין-מגזרי ובין-שבטי. באמצע יפו
העתיקה, בית כל השבטים, בנינו מרחב המאפשר מעבר מתודעת "או-או" לתודעת "גם-וגם".