top of page

מלון הנשיא ירושלים

בית למעמד היצירתי בירושלים

המרחב החברתי מלון הנשיא יהווה מרכז תרבותי שוקק, בית לאוכולוסיה יצרנית ויוצרת בירושלים, ומרכז לפעילות חברתית וקהילתית

bottom of page