top of page

רמת גן

מרכז ההכשרות

הקמתו של המרחב החברתי רמת-גן הוא סיפור מרתק, על בעלת נכס פרטית שאימצה את הטרנד החברתי הרבה לפני חברות הנדל״ן הגדולות, ובכך איפשרה לנו להאמין ולממש בפועל את החזון.
במקום להשכיר את הנכס שבבעלותה היא תרמה אותו לפעילות המרחב החברתי, ואנחנו הפכנו את המקום למרכז שמאפשר צמצום פערים חברתיים בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית.

המרחב משמש כמרכז הכשרות לאוכלוסיות בסיכון, וכחלל עבודה משותף לעמותות וארגונים שונים.
המרחב החברתי רמת-גן שוכן בלב מתחם הבורסה, ומסייע בגישור על פערים סוציו-אקונומיים על-ידי
הכשרות מקצועיות לאוכלוסיות מגוונות.

bottom of page